אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

 סיפורה של ע', עגונה לשעבר

עגונה לשעבר על הקשיים שעברה, וכיצד ארגון יד לאשה סייע לה בקבלת גט.

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו חם יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook