אור תורה סטון - Ohr Torah Stone
contribute english
יד לאישה - סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט - Yad L'isha
   
 
 
 

סרבנות גט – שאלות ותשובות

ש':  בעלי ואני נמצאים בסכסוך ממושך. אמרתי לבעלי שאני רוצה להתגרש. תשובתו הייתה שהוא מסרב לתת לי גט, ואין כל סיכוי שאני אראה ממנו גט בחיים, כך לדבריו. האם יש מה לעשות בעניין? שמעתי שאפשר להתגרש רק אם הבעל מסכים.

ת': בעלים רבים מסרבים לתת גט לנשותיהם, או לפחות מצהירים כך. את שאלתך ניתן לחלק לשני חלקים: א. אם עדיין לא התקיים דיון בערכאה שיפוטית כלשהי, קרי: בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, והבעל הצהיר שהוא מסרב לתת גט, לא הייתי נבהלת. פעמים רבות הבעל "סרבן הגט" מגיע לבית הדין הרבני, ובמעמד הדיון, ובשכנוע הדיינים הוא מסכים להתגרש.

ב. החלק השני של התשובה מתייחס למצב בו התקיימו דיונים בבית משפט או בבית הדין הרבני, והבעל עדיין מסרב לתת גט. במקרה כזה, במקרים מסוימים, בית הדין הרבני - אם נוכח שיש עילות לרצונך להתגרש, יכול לפסוק לחייב את הבעל לתת גט, ובמקרים מסוימים אף לכפות עליו לתת את הגט. החוק מאפשר לבתי הדין להטיל על הבעל סרבן הגט סנקציות, או בלשון החוק צווי הגבלה, שמטרתם להביא את הבעל סרבן הגט לגרש.

בין צווי ההגבלה נכללים איסור יציאה מהארץ, עבודה במשרה ציבורית, שימוש בחשבון בנק, שלילת רשיון נהיגה ועוד. והסנקציה הקשה ביותר היא מאסר. כמובן שהסנקציות אינן מהוות ענישה, אלא תמריץ לבעל סרבן הגט לתת גט לאשתו.

 

ש': בית הדין הרבני פסק שבעלי חייב לתת לי גט. כאשר הגענו לבית הדין הרבני לסידור גט, הוא אמר שהוא מוכן לתת גט באופן עקרוני, אבל יש לו תנאים. האם גם עכשיו בעלי נחשב לסרבן גט? מדוע בית הדין מקשיב לתנאים שלו?! הרי בית הדין עצמו הגדיר אותו כסרבן גט.

תשובה: בעל כזה נחשב לסרבן גט לכל דבר ועניין. בעלים סרבני גט, אשר רוצים למשוך זמן, לנקום בנשותיהם, או להמשיך לשלוט בהן, מנצלים את הבמה במהלך הדיונים, ומשתמשים בתירוצים הלכתיים המאפשרים להם להתנות תנאים. בבתי הדין הרבניים נוהגות שתי אסכולות הלכתיות. האחת גורסת שאם הבעל חייב לתת גט, אז החיוב הוא מוחלט, והוא חייב לתת גט מייד, ללא שום תנאי. האסכולה השנייה גורסת שאם הבעל חוייב על ידי בית הדין לתת גט, ומסרב לתת גט לאשה בטענה שבעצם הסירוב אינו מוחלט. הוא מסכים לתת גט, אולם יעשה זאת אך ורק אם האשה תמלא את התנאים שלו לגט. אותה אסכולה הלכתית גורסת שמדובר בתנאים סבירים שקל לאשה לקיים, ואינם קשורים לילדים או לצד שלישי. יש לשמוע לתנאים של הבעל בטרם יכפו עליו לתת גט.  גישה הלכתית זו מאפשרת לבעל סרבן גט, לדרוש מאשתו דרישות ותנאים פעמים רבות לא הגיוניים בתמורה למתן גט.

בכדי להתמודד עם תופעה זו של סרבני גט, יש צורך בידיעה מדוקדקת של ההלכה, ושל כל האפשרויות והסייגים, וכן הכרת גישות הלכתיות הסותרות את הגישה הזו. צוות "יד לאשה", המורכב מטוענות רבניות ועורכות דין מכיר את ההלכה, ופועל על פיה, ומתוך הכרות מדוקדקת עם ההלכה והפסיקה מתמודד עם תופעה זו של סרבנות גט בהצלחה יתרה.

 

ש': האם יש דרך כלשהי להימנע מתופעה של בעל סרבן או סרבנות גט בכלל לפני הנישואין? האם יש תרופת מניעה לסרבנות גט?

ת': אחת מהאפשרויות להימנע מסרבנות גט, היא לחתום על הסכם ממון לכבוד הדדי עוד בטרם הנישואין. חתימה על הסכם זה ירתיע את הבעל מלהפוך לסרבן גט אם חלילה הנישואין מגיעים לקיצם.

.ש': כיצד הסכם הממון לכבוד הדדי יכול למנוע סרבנות גט?

ת': העקרון העומד בבסיסו של ההסכם לכבוד הדדי אומר שאם חלילה הנישואין יגיעו למשבר שלא ניתן יהיה לפותרו בדרכי שלום, והצדדים כבר לא יגורו ביחד, וכן ערכאה שיפוטית או המלצה מפסיכולוג או עו"ס תהיה שכדאי לצדדים להתגרש, והצד שמעוניין בגירושין הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני - הצד שמעכב את הגט והופך לסרבן גט, ישלם לצד השני סכום כסף מסויים מידי חודש עד סידור הגט. במצב זה יהיה תמריץ לצד המעכב את הגירושין לתת גט, ובכך לחסוך את התשלום עליו התחייב בהסכם זה. כמובן שהחתימהעל הסכם זה אינה מונעת לגמרי את תופעת סרבנות הגט, אולם יכולה להקטין באופן משמעותי את מימדי התופעה.


ש': אני מתחילה את תהליך הגירושין שלי סחוטה, נטולת כוחות ובלי אנרגיה. האם יד לאישה נותנים עזרה נפשית או סוציאלית
.ת': ביד לאישה קיימת מחלקה סוציאלית בדיוק למטרה זו. הליך הגירושין הוא סוחט רגשית, מלא בזכרונות מרים מההסטוריה המשותפת של הזוג.  אנו ביד לאישה ערים למצוקה זו ולכן המחלקה הסוציאלית פועלת במספר מישורים. ישנה אפשרות לפגישות קבועות עם העובדת הסוציאלית במטרה של ליווי פרקטי לאורך ההליך המשפטי. יש אפשרות לקבל מאמנת אישית על מנת לחזק את תחושת הערך העצמי ואת תחושת המסוגלות בדרך כלל לאחר תקופה שהתחושות האלו נדמו. יד לאישה מקיימת קבוצות תמיכה עם נשים שסיימו את המסע לגט יחד עם נשים שנמצאות בתחילת דרכן. 
  

 
 

             בניית אתרים דיגידם בניית אתרים

  קו ארצי יד לאשה למסורבות גט ועגונות1800-200-380  |   yadlaisha@yadlaisha.org.il  |   facebook